Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT.

Starled3s cam kết với người tiêu dùng, thông tin cung cấp cho công ty sẽ được bảo mật tuyệt đối, không được cung cấp nếu không phải do chính khách hàng yêu cầu, hoặc do trường hợp đặc biệt cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước, được sự xét duyệt và yêu cầu của tòa án…

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng. Công ty sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.