Tư vấn

Starled3s hỗ trợ bạn tư vấn về:

  • Sử dụng loại đèn nào phù hợp với không gian và mục đích yêu cầu
  • Số lượng đèn cần thiết trong không gian sử dụng.
  • Khoảng cách giữa các đèn trong cùng một không gian.
  • Đèn nào nên lắp không gian nào, đèn nào không, tránh tình trạng chồng chéo khi sử dụng, tốn thời gian, công sức và tiền của.